Więcej wykrytych przestępstw narkotykowych, więcej zatrzymanych sprawców kradzieży z włamaniem i bójek. Kolneńscy policjanci podsumowali podczas uroczystej odprawy rok 2022. 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, podinspektora Ryszarda Duchnowskiego, w 2022 roku zmalała liczba wszczętych postępowań i wyniosła 312 (w 2021 roku - 356). Wzrosła zaś wykrywalność przestępstw narkotykowych, w 2021 wynosiła 97,4% natomiast w 2022 roku już 98,1%. W przypadku przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie odnotowano wzrost wykrywalności kradzieży z włamaniem z 38,9% do 53,8%. Natomiast w przypadku rozboju, bójki/pobicia i uszczerbku na zdrowiu wskaźnik wykrywalności wyniósł 100%. Na terenie Powiatu policjanci podjęli ogółem 2392 interwencje. Na drogach powiatu doszło do 8 wypadków, w których 13 osób zostało rannych ale na szczęście nikt nie zginął. Odnotowano również 125 kolizji. Policjanci zatrzymali 78 praw jazdy za kierowanie w stanie "po użyciu" alkoholu, 73 za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz 60 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 kilometrów na godzinę. (dane z www.kolno.policja.gov.pl)

 

W odprawie podsumowującej rok 2022 Powiat Kolneński reprezentował Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

 

“Bardzo dziękuje wszystkim Policjantkom i Policjantom za ich codzienną służbę. Doskonale wszyscy wiemy, jak ważna i jednocześnie niebezpieczna jest wasza praca. Pełnicie swoje obowiązki niezależnie od pory dnia, 365 dni w roku. Za to Wam dziękuję w imieniu Starosty Kolneńskiego, całego Zarządu Powiatu, swoim i wszystkich mieszkańców Powiatu. 

 

Sprawy związane z bezpieczeństwem są dla nas bardzo istotne. Dlatego razem z samorządami z naszego Powiatu wspieramy Policję, między innymi, dofinansowując zakup radiowozów, czy różnego rodzaju sprzętu edukacyjnego, który jest wykorzystywany podczas spotkań z młodzieżą, rodzicami czy nauczycielami. 

 

Dziękuję policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za ich codzienną pracę.” - mówił Karol Pieloszczyk.