To bardzo ważne miejsce dla wielu mieszkańców naszego Powiatu. Dla części z nich to praktycznie drugi dom. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie obchodził dzisiaj piątą rocznicę założenia. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami każdego dnia przyjeżdżają tutaj, mają zajęcia, uczą się codzienności i kształcą. A w tym czasie ich bliscy, którzy zajmują się nimi codziennie, mają czas, żeby coś załatwić, albo po prostu chwilę odpocząć. - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Dla niektórych to jest, praktycznie, drugi dom. Mamy tu osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które codziennie mają zajęcia, zdobywają umiejętności przydatne w codziennym życiu. A my, jako Powiat, robimy wszystko, żeby ten budynek i jego wyposażenie było w jak najlepszym standardzie. W ubiegłym roku udało nam się rozbudować placówkę, doposażyć i zainstalować windę “ - mówił Tadeusz Klama.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy daje opiekę osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim daje im poczucie, że nie są sami - mówi dyrektor Domu, Beata Kozłowska.

 

“Przede wszystkim Dom daje oparcie i pomoc przy przezwyciężaniu codziennych trudności. Umożliwia rehabilitację, terapię i relaks. Rozwija zainteresowania podopiecznych, ale co najważniejsze, daje im takie poczucie, że są ważni, potrzebni i zaopiekowani. Że nie są sami. Na chwilę obecną mamy pełną obsadę uczestników, to jest 30 osób, ale jest duże zainteresowanie i są osoby na liście oczekujących.” - mówi Beata Kozłowska.