Przedstawiciele kilkunastu samorządów spotkali się podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. W spotkaniu wziął też udział Wojewoda Podlaski i przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

 

Przedstawiciele samorządów, którzy wzięli udział w Konwencie rozmawiali, między innymi o problemach związanych z degradacją części Puszczy Białowieskiej, ale także o finansowaniu oświaty i placówek ochrony zdrowia. 

 

Powiat Kolneński na spotkaniu reprezentował Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

 

“Spotkanie Konwentu Powiatów Województwo Podlaskiego jest dobrą okazją, aby porozmawiać o wyzwaniach, jakie podejmują poszczególne samorządy naszego regionu. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, wiedzą oraz przyjętymi praktykami w rozwiązywaniu problemów. Na Konwencie obecni byli przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Takie spotkania są bardzo dobrą okazją do tworzenia relacji, które są podstawą dobrej współpracy.” - mówił Karol Pieloszczyk.

 

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego odbyło się w Białowieży. 

 

W czasie spotkania Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski, wręczył Staroście Hajnowskiemu, Andrzejowi Skiepko, Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany w okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.