Więcej wyjazdów i interwencji niż przed rokiem - Strażacy z Powiatu Kolneńskiego podsumowali swoje działania w 2022 roku. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyła się odprawa roczna podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. W spotkaniu, oprócz pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Komendy, udział wzięli zaproszeni goście: Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Marcin Bielakowicz i Starosta Kolneński – Tadeusz Klama i przedstawiciele władz samorządowych 

 

Jak przekazał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, st. bryg. Paweł Pupek, w 2022 roku na terenie Powiatu Kolneńskiego zanotowano ogółem 592 zdarzenia. W tym 122 pożary, 456 miejscowych zagrożeń oraz 14 alarmów fałszywych. To więcej o 129 zdarzenia w stosunku do roku 2021. Strażacy na miejscu zdarzeń udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 43 osobom jeszcze przed przybyciem na miejsce zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Straty materialne spowodowane zdarzeniami oszacowano na  3.164.500 zł, natomiast wartość uratowanego mienia na kwotę 20.927.000 zł. 

 

Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował Strażakom i pracownikom cywilnym PSP za ich pracę, a pozostałym obecnym osobom za wsparcie, którego udzielili, a także reprezentowane przez nich instytucje. Komendant podkreślił też bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

“Strażacy działają bardzo sprawnie. Oczywiście cały czas z pomocą Ochotniczych Straży Pożarnych. Bo, jak cały czas powtarzam, bez Ochotniczych Straży Pożarnych system przeciwpożarowy nie byłby tak skuteczny. Bardzo chwalę sobie współpracę Pana Komendanta i kierownictwa naszej jednostki z samorządami. Umieją sobie zjednać wszystkie samorządy do tego, żeby im pomagać w zakupie sprzętu, w doposażeniu tych jednostek. Podczas spotkania podziękowałem Strażakom za ich gotowość, za to że dają nam codziennie poczucie bezpieczeństwa. Że my spokojnie możemy robić swoje, możemy spokojnie spać wiedząc że oni czuwają, że zawsze są gotowi nam wszystkim pomóc - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.