Ponad dwa i pół miliona złotych wróciło do budżetu Powiatu Kolneńskiego. To dofinansowanie do remontu drogi Kozioł - Łacha. Kierowcy mogą już korzystać z blisko 5 kilometrów drogi. Za jej modernizację Powiat najpierw zapłacił z własnego budżetu, ale udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel. W efekcie większość wydanych pieniędzy wróciła do kasy samorządu i będzie ją można wydać na inne inwestycje.

 

“Droga relacji Kozioł - Łacha o długości niemal 5 kilometrów była w bardzo złym stanie technicznym. Postanowiliśmy zrobić remont nawierzchni ze środków własnych Powiatu. Wartość tej inwestycji wynosiła ponad 3,2 miliona złotych. Później  pozyskaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 900 tys. złotych i również zdobyliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,6 miliona złotych. Dzięki otrzymanym dotacjom możemy więcej pieniędzy przeznaczyć na inne inwestycje na terenie naszego Powiatu.” - mówi Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk. 

 

Remont drogi polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 5 metrów po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą bitumiczną. Pas drogowy został oczyszczony z krzaków i zarośli, a pobocza wyregulowane i uzupełnione. Zjazdy na przyległe do pasa drogowego działki zostały wzmocnione i dodatkowo oczyszczono i wyprofilowano istniejące przydrożne rowy.