Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje, iż dnia 16.12.2022.r zostało wyznaczone ognisko grypy ptaków w stadzie indyków w miejscowości Borki, powiat piski, woj. warmińsko – mazurskie.

 

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 1570 ze zm.). Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.

 

W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej - grypa ptaków w sąsiednim powiecie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej choroby na terenie powiatu kolneńskiego.

 

W związku z powyższym bezwzględnie należy przestrzegać zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób a w szczególności: 

  • przestrzegać zakazu pojenia wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych do których dostęp mają dzikie ptaki drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka
  • przestrzegać nakazu utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych
  • przestrzegać nakazu utrzymywanie drobiu w izolacji z dzikimi ptakami
  • przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków, w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami, dzikimi ptakami i ich odchodami
  • stosować odzież ochronną
  • czyścić i dezynfekować narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem
  • przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa
  • stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz w wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa
  • oczyszczanie i dezynfekcja obuwia przez osoby wchodzące do budynków, w których utrzymywany jest drób

 

Należy obserwować stan zdrowia utrzymywanego drobiu, a o wszelkich niepokojących objawach informować powiatowego lekarza weterynarii.

 

Wszystkie informacje na temat HPAI znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:                                                         

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow.