Te instalacje mają przynieść oszczędności, dlatego trwają przygotowania do zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Mają być zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, którymi zarządza Powiat Kolneński. W budżecie Powiatu są zabezpieczone pieniądze na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Inwestycja w fotowoltaikę to sposób na szukanie oszczędności i obniżenie rachunków.  - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Ze względu na ciągle rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania naszych placówek, które wynikają między innymi z gwałtownie rosnących cen energii i ogrzewania, podjęliśmy decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowych na wykonanie urządzeń fotowoltaicznych. Mają się one znaleźć na wszystkich obiektach należących do Powiatu Kolneńskiego, które znajdują się w Kolnie. Po wykonaniu dokumentacji będziemy czekali na odpowiedni program, do którego będziemy aplikować o pozyskanie dodatkowych środków na wykonanie tych instalacji.” - mówi Tadeusz Klama.

 

Instalacje fotowoltaiczne mają być zamontowane w Środowiskowym Domu Samopomocy, Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty, Powiatowym Zarządzie Dróg, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych i Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

 

Koszt przygotowania dokumentacji nie powinien przekroczyć 50 tysięcy złotych.