Kolejna droga w Powiecie Kolneńskim jest zmodernizowana. Oficjalnie przekazano już do użytku odcinek drogi o długości 2,5 kilometra między miejscowościami Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie. 

 

Przed rozpoczęciem inwestycji droga była w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne były liczne spękania, ślady napraw, a pobocza były nieregularne i nierówne. Jej stan znacznie obniżał komfort jazdy na drodze - mówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kolnie, Grzegorz Kulągowski.

 

“Teraz na zmodernizowanym odcinku jest nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 metra. Przebudowane są skrzyżowania z przyległymi drogami, a zjazdy na działki mają nawierzchnię z betonu asfaltowego. Odbudowano też istniejące rowy odwadniające i wykonano przepusty pod zjazdami. Jest też nowe oznakowanie pionowe i poziome.” - mówi Grzegorz Kulągowski.

 

Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych. 

 

“Zarząd Powiatu i Radni, od początku kadencji, poza szpitalem, który jest jest naszym priorytetem, na głównym miejscu stawiamy rozbudowę i modernizację dróg powiatowych. Mamy taki okres, że jest bardzo dużo środków zewnętrznych. Korzystamy my jako samorząd Powiatu, korzystają Gminy. I razem - w uzgodnieniu z Gminami - remontujemy drogi na ich terenie. Tak było także na terenie Gminy Mały Płock. Wójt, Radni i Mieszkańcy zwracali uwagę na stan tej bardzo ważnej dla nich drogi. Podjęliśmy, jako Rada Powiatu, decyzję, że trzeba drogę Rogienice Wypychy - Kołaki Strumienie wyremontować wykorzystując środki zewnętrzne.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Oprócz drogi oddano także do użytku kilkaset metrów chodnika przy ulicy Potocznego w Małym Płocku, w ciągu drogi powiatowej.

 

\