Batalion w ramach tworzonej, nowej dywizji, powstanie w Kolnie. Dzisiaj podczas wizyty w mieście potwierdził to Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. Podpisał porozumienie z Burmistrzem Kolna, Andrzejem Dudą, na mocy którego miejski samorząd przekaże działki pod budowę jednostki. 

“Jednostka będzie miała bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Ta jednostka będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w województwie podlaskim. Zadaniem tej dywizji będzie obrona wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim obrona Województwa Podlaskie. Wszystko to robimy po to, żeby wróg na Polskę nie napadł. A więc wzmacniamy Wojsko Polskie, rozwijamy je liczebnie, dozbrajamy w nowoczesną broń, właśnie po to, aby odstraszyć agresora."  - mówił Mariusz Błaszczak.

 

Podpisaniu porozumienia towarzyszył piknik wojskowy. Mieszkańcy miasta mogli obejrzeć nowoczesne wyposażenie polskich żołnierzy i wozy bojowe.