Już niedługo kierowcy będą mogli przejechać drogą ze Stawisk do Jurca Włościańskiego. Większość prac jest już zakończona - mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Grzegorz Kulągowski.

“Trwa rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański o długości 5 km 230 metrów. Zakończone zostały wszystkie prace rozbiórkowe, usunięto drzewa oraz zakrzaczenia, zakończono wykopy i nasypy związane z wykonaniem nawierzchni drogi. W celu prawidłowego odwodnienia drogi wykonano rowy oraz przepusty pod zjazdami. Położono już nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 metrów wraz z nową konstrukcją jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego. W chwili obecnej trwają prace związane z brukowaniem przepustów.” - mówi Grzegorz Kulągowski.

 

Modernizacja drogi z Jurca Włościańskiego do Stawisk, to jedna z największych inwestycji drogowych w Powiecie Kolneńskim - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

“Na terenie Powiatu, w tym roku, wykonaliśmy kilka remontów dróg powiatowych. Jedną z nich była droga Stawiski - Jurzec Włościański. Bardzo ważna dla mieszkańców gminy Stawiski, ale także dla mieszkańców całego Powiatu Kolneńskiego. Pieniądze udało nam się pozyskać z Polskiego Ładu. W tym roku wykonaliśmy pierwszy etap modernizacji tej drogi na kwotę ponad 10 milionów złotych. W 2023 roku planujemy zakończenie tej inwestycji. Wykonamy przebudowę drogi w samej miejscowości Jurzec, do granicy z Powiatem Łomżyńskim.” - mówi Tadeusz Klama.

 

Przebudowa całego odcinka drogi Stawiski - Jurzec Włościański jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap prac, czyli modernizacja 5 kilometrów drogi, którą wykonuje BIK PROJEKT będzie kosztowała blisko 10,5 miliona złotych. 95% wszystkich kosztów tej inwestycji pokrywa dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.