O roli edukacji, ale także jej ewolucji mówili uczestnicy obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie. Uroczystości odbyły się, między innymi w Zespole Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza.

 

O historii tego święta mówił dyrektor LO, Zdzisław Śliwecki.

 “Dzień Edukacji Narodowej w Polsce to święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, które stało się podstawą nowoczesnej edukacji. Pomocnej przetrwaniu trudnego czasu zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem, a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym.” - mówił Zdzisław Śliwecki.

 

Proces nauczania cały czas ewoluuje - mówił dyrektor ZST, Eugeniusz Gromadzki.

“Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy, niemal codziennie, na lekcjach, prowadzą edukację młodego pokolenia. Uczeń idzie za nauczycielem, w tej chwili teoria mówi, że uczeń powinien iść obok nauczyciela, a w pewnym momencie, kiedy widzi taką sytuację, powinien go wyprzedzić. To jest postęp edukacji.” mówił Eugeniusz Gromadzki. 

 

W uroczystościach w obu szkołach uczestniczył Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk. Mówił, że to święto nie tylko nauczycieli.

“Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Ponieważ każdy z was ma wpływ na rozwój młodzieży i przyczynia się do kształtowania ich osobowości. Chciałbym, w imieniu Starosty Kolneńskiego, Tadeusza Klamy i własnym wyrazić  uznanie dla waszej pracy oraz słowa wdzięczności za trud dydaktyczny i wychowawczy. Życzę wytrwałości i wiele sukcesów. A wy, drodzy uczniowie, chcę żebyście jak najwięcej czerpali z nauki przekazywanej przez nauczycieli. Nie zapominajmy również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach związanych z oświatą.” - mówił Karol Pieloszczyk. 

 

Podczas uroczystości Karol Pieloszczyk wręczył nagrody w imieniu Starosty Kolneńskiego, Tadeusza Klamy.

 

W Zespole Szkół Technicznych otrzymali je: Eugeniusz Gromadzki, Urszula Banach i Jacek Trzonkowski. W Liceum Ogólnokształcącym nagrody otrzymali: Zdzisław Śliwecki i Bożena Ewa Szczepankiewicz. 

  

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wcześniej znane było pod nazwą „Dzień Nauczyciela”. Nazwę jednak zmieniono, aby docenić pracę wszystkich pracowników oświaty.