Organizatorzy 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej zapraszają na Koncert plenerowy „Uczta folklorystyczna”, który odbędzie się 16 września 2022r., o godz. 19.00 w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce, ul. Parkowa.

 

Podczas koncertu wystąpią m.in.

Chór Pherkhisa - Tbilisi (Gruzja)

Kameralny Chór Accolada – Ryga (Łotwa)

Chór I Belgradzkiego Towarzystwa Śpiewaczego - Belgrad (Serbia)

Chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Lublin (Polska)

Chór Chabry Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi.