Zorganizowana konferencja 26 sierpnia zakończyła projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać i obejrzeć wprowadzone zmiany na terenie Miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie.

 

O konieczności przeprowadzonej modernizacji mówił Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda:

„Wybudowany dwadzieścia lat temu obiekt nie spełniał obowiązujących norm przede wszystkim jeśli chodzi o jakość ścieków.”

 

Wprowadzone nowe technologie umożliwiły na zagospodarowanie produktu ubocznego. „Osadu jest teraz o 1/3 mniej niż było i nadaje się już do rolniczego zagospodarowania i przyrodniczego wykorzystania” – mówił Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Marek Łuba.

 

Równocześnie z przeprowadzoną modernizacją zostały wybudowane instalacja fotowoltaiczna i inteligentny system nadzorujący instalację sieci wodociągowej. Wykonano też nowy system telewizyjnego monitoringu najbardziej newralgicznych obiektów oczyszczalni.

 

W Powiecie Kolneńskim podejmowanych jest też wiele innych przedsięwzięć, których celem jest utrzymanie dobrej jakości wód w lokalnych rzekach – mówił Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

„Budowane są oczyszczalnie duże i małe. W Kolnie zmodernizowano oczyszczalnię i w Stawiskach prowadzona jest duża inwestycja modernizacyjna oczyszczalni, a mniejsze powstają przy gospodarstwach domowych.

Każda z tych inwestycji jest ważna, gdyż pierwszym ogniwem dbania o czystość wód są oczyszczalnie lokalne. Ich istnienie wpływa na jakość odprowadzanej wody rzek” – powiedział Starosta Kolneński.

 

Na konferencji Powiat Kolneński reprezentował również Wicestarosta Karol Pieloszczyk.