KOMUNIKAT

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kolnie informuje, iż akcja podjęcia min przeciwpancernych na terenie m. Kolno została zakończona.

Mieszkańcy z terenu objętego ewakuacją mogą wracać do domów.

Ruch na drogach został przywrócony.