KOMUNIKAT

Ewakuacja mieszkańców miasta Kolno i części miejscowości Stary Gromadzyn w gminie Kolno.

W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi spowodowanym znalezionymi w Kolnie przy budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 (ulice: Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego i Armii Krajowej) dwoma minami przeciwpancernymi z okresu II wojny światowej - zarządzono ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie miasta Kolno
i mieszkańców części wsi Stary Gromadzyn w promieniu 600 metrów od miejsca znalezienia min.

Ewakuacja przeprowadzona zostanie od 7:00 do 9:00 w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Miejsca ewakuacji:

  • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 22,
  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, ul. T. Kubraka 6,
  • sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, Wojska Polskiego 34,
  • hala sportowa przy KOKiS w Kolnie, M. Dąbrowskiej 4.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Mapa ewakuacyjna dla mieszkańców Kolna i Gminy Kolno (na niebiesko zaznaczono obszar ewakuacyjny).

 

Mapa ewakuacyjna. Niebieskim polem zaznaczono obszar zagrożenia