To dla jego podopiecznych drugi dom. Uczą się tu samodzielności, pokonują codzienne bariery i starają się robić wszystko, co jest konieczne do samodzielnego funkcjonowania. Osoby z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Kolneńskiego spędzają każdego dnia kilka godzin w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

 

Placówka dzisiaj została oficjalnie otwarta po modernizacji i rozbudowie. Jak mówiła kierownik ŚDS, Beata Kozłowska, w ciągu ostatnich lat wiele się zmieniło.

“Ośrodek powstał w marcu 2018 roku. Rozpoczynaliśmy pracę na parterze budynku, który dzięki wspólnym wysiłkom starosty, powiatu oraz wojewody podlaskiego został zaadoptowany w tym celu. Powstały wtedy pracownia artystyczna, komputerowa, sanitariaty oraz kuchnia. W 2019 roku Podlaski Urząd Wojewódzki sfinansował w całości dobudowę pomieszczeń. Powstały wtedy pracownia gospodarstwa domowego, sala do rehabilitacji, pomieszczenia socjalne, sala ogólna oraz sanitariaty. Trzeci i ostatni etap inwestycji, to wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i chodnikiem, budowa zjazdu, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami i 14 miejsc parkingowych.” - mówiła Beata Kozłowska. 

 

Jak mówił podczas otwarcia Starosta Kolneński, Tadeusz Klama, ŚDS, to bardzo ważne i potrzebne miejsce dla wielu rodzin.

“Mamy piękny, nowy obiekt, który służy społeczności całego Powiatu Kolneńskiego.  Dla naszych podopiecznych, to praktycznie drugi dom, do którego przyjeżdżają. Mają zajęcia gdzie kształcą się i doskonalą. Ten dom daje też taką odskocznię i jest pomocą dla ich rodzin, ich opiekunów prawnych, którzy mogą sobie odpocząć kiedy nasi opiekunowie zajmują się ich bliskimi. Dbamy o to wszystko, budynek jest w wysokim standardzie. Stąd budowa i rozbudowa tego obiektu. Dzięki dotacji Wojewody i własnym środkom Powiatu udało nam się zbudować piętro, zainstalować windę, mamy przepiękne, dobrze wyposażone, sale dydaktyczne.” - mówił Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

Wszystkie inwestycje kosztowały ponad trzy miliony złotych.