Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim pracownikom samorządowym najlepsze życzenia.