w dniu dzisiejszym IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o silnym wietrze dla całego obszaru woj. podlaskiego, ważne od godz. 10:00 do godz. 20:00 dnia 21.05.2022 r. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W związku z powyższym istnieje ryzyko powstania zniszczeń na terenie województwa. Mogą wystąpić szkody w:

  • w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej;
  • w infrastrukturze drogowej;
  • w uprawach rolnych;
  • w drzewostanie.

 

W załączeniu przesyłam też poradnik RCB – Poradnik jak przygotować się na wichurę.

Przedmiotowe materiały dostępne są także na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa https://www.gov.pl/web/rcb/wichura---jak-sie-przygotowac