To jedna z największych inwestycji drogowych w Powiecie Kolneńskim. 

 

BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży przebuduje drogę powiatową na odcinku od Stawisk do Jurca Włościańskiego. Firma wygrała przetarg na realizację tej inwestycji i zaproponowała, że zrealizuje ją za 10 484 047,09 zł brutto.  Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie i BIK-PROJEKT podpisali już umowę na wykonanie prac. Jak mówi dyrektor PZD, Grzegorz Kulągowski, droga będzie kompleksowo zmodernizowana.

“Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Stawiski do miejscowości Jurzec Włościański o długości 5 km 230 metrów. Obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi, wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6 m oraz obustronne pobocza szerokości 1 m. W terenie zabudowanym dodatkowo zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokości 2 m. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane będą spadkami poprzecznymi i podłużnymi do przydrożnych rowów drogowych. Drogę zaprojektowano tak aby maksymalnie wkomponować się w istniejący jej przebieg.” - mówi Grzegorz Kulągowski.

 

Poprawiona będzie także geometria trasy, przebudowane będą również skrzyżowania. Zmiany mają poprawić komfort korzystania z drogi, ale przede wszystkim zwiększyć poziom bezpieczeństwa jej użytkowników. - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

“Droga relacji Stawiski - Jurzec Włościański - Jedwabne to ważny ciąg komunikacyjny. Przebudowa tej infrastruktury drogowej zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i sprawnego przemieszczania się jej użytkowników. Zmiany te bezpośrednio oddziaływać będą na rozwój przedsiębiorczości tego regionu. A położenie tej drogi i to, że łączy ona drogi krajowe 61 i 64 czyli z Łomży do Białegostoku, będzie również ważne dla transportu krajowego. Ze względu na wysokie koszty wykonania tej przebudowy została ona podzielona na trzy etaty. W pierwszym etapie przewidujemy wykonanie odcinka blisko 6 km od miejscowości Stawiski do miejscowości Jurzec Włościański. Następne dwa odcinki będą realizowane w ramach pozyskanych środków zewnętrznych.” - mówi Tadeusz Klama.

 

W przetargu startowały cztery firmy. Najwyżej prace wyceniła firma STRABAG - na 16 277 253,55 zł, kolejne oferty wpłynęły od konsorcjum firm Lider i Stanpol na kwotę 12 121 585,07 i BIK-PROJEKT na 10 484 047,09. Oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. została odrzucona jako rażąco niska. 

 

Przebudowa całego odcinka drogi Stawiski - Jurzec Włościański jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap prac, czyli modernizacja 5 kilometrów drogi, którą będzie wykonywał BIK PROJEKT będzie kosztowała blisko 10,5 miliona złotych. 95% wszystkich kosztów tej inwestycji pokrywa dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.