Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Kolneński otrzymał w rok 2022 wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w ramach Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- w kwocie 27 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Wkład własny Powiatu Kolneńskiego wynosi 6 750,00 zł. Całkowita wartość zdania wynosi 33 750,00 zł.

Udzielono wsparcia finansowego dla:

Lp.

Nazwa szkoły/biblioteki

Kwota wsparcia finansowego w zł

Kwota wkładu własnego w zł

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie

12 000

3 000

3.

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

12 000

3 000

4.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

3 000

750

Razem

27 000

 6 750