3 maja 1791 roku została uchwalona Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja. Regulowała porządek prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Według historyków była drugą, po amerykańskiej, spisaną konstytucją na świecie. 

 

Miała zlikwidować wady obowiązującego wcześniej systemu opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zniosła liberum veto, dawała ochronę państwa chłopom, a także częściowo równała prawa osobiste mieszczan i szlachty. Zapewniała wolność wyznania, wprowadzała też podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 

Obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, ale była znaczącym osiągnięciem polskiego narodu, który chciał zachować niezależność swojego państwa.

 

“Konstytucja majowa miała uratować kraj, przed planowanymi rozbiorami. Obowiązywała tylko przez 14 miesięcy i przestała być najważniejszym aktem prawnym po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej. Ale miała wielkie znaczenie, bo dawała nadzieję na stworzenie nowoczesnego państwa. Przez wiele lat nie można było świętować rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Flagi trzeba było zdejmować zaraz po pierwszomajowym pochodzie. Dzisiaj możemy cieszyć się barwami narodowymi, możemy przypominać o tej rocznicy. Zawdzięczamy to wielu pokoleniom Polaków, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju. Róbmy wszystko, żeby tego nie stracić.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. 

 

3 maja, już dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, uznano za święto narodowe. Przez wiele lat nie było jednak obchodzone. Już rok po jej ustanowieniu rozpoczęła się wojna z Rosją w obronie Konstytucji. Polska była okupowana, Konstytucja została obalona i doszło do II rozbioru Polski. Obchody przywrócono w 1919 roku, ale ponownie zdelegalizowali je Niemcy i Rosjanie podczas II wojny światowej. Także w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie można było obchodzić tego święta. Przywrócono je dopiero w 1990 roku.

 

Dzisiaj przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski, Radny Powiatu Kolneńskiego Lech Janusz Owczarczyk, złożyli kwiaty w miejscach Pamięci Narodowej.