Konkurs pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia", ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2022 r.

 

W ramach konkursu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą składać oferty na wsparcie finansowe projektów na organizację w dniu 19 czerwca 2022 r., gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

 

Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia


https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe oraz podmioty niepubliczne do udziału w konkursie.