Sprawozdanie na temat inwestycji i sytuacji uchodźców z Ukrainy - to niektóre z tematów XXXIV sesji Rady Powiatu Kolneńskiego. Starosta, Tadeusz Klama poinformował Radnych, między innymi, o ogłaszanych i przygotowywanych przetargach.

 

“W tej chwili ogłoszony jest przetarg na budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oferty mają być złożone do 28 marca. Przygotowany jest równocześnie przetarg na przychodnię i na drogę do Jurca. Z Rządowego Funduszu Dróg została pozytywnie rozpatrzona droga w gminie Mały Płock: Rogienice Wypychy - Kołaki Strumienie. Jesteśmy już na etapie przygotowania i podpisania umowy z wykonawcą. Jest jeszcze jedna droga, z Kozła do Łachy, która jest na liście rezerwowej. Miejmy nadzieję, że też dojdzie do realizacji tej inwestycji.” - mówił podczas sesji Tadeusz Klama.

 

Starosta mówił też o liczbie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Powiatu Kolneńskiego, a także wstępnie podsumował dotychczasowe działanie magazynu z darami, które przekazywały gminy i ich mieszkańcy.

 

“Na terenie Powiatu zakwaterowanych jest w tej chwili 113 osób z Ukrainy, w tym 42 osoby w kwaterach prywatnych, a pozostałe w miejscach wyznaczonych przez Wojewodę.

Wyznaczyliśmy magazyn do zbierania darów charytatywnych. Pierwszą transzę już zawieźliśmy do magazynu wojewódzkiego i przygotowujemy się teraz do przekazania pozostałych materiałów. Też przekażemy to do magazynu wojewódzkiego.

Co ważne, przedstawiciele gmin, na tych samych zasadach jak przywozili te dary, mogą w tej chwili je też odebrać z naszego magazynu na potrzeby osób które w danej gminie są.”

 

W czasie sesji Starosta złożył także Radnym sprawozdanie z działania Zarządu Powiatu w czasie od ostatniej sesji.  W tym czasie Zarząd:

 

  • zgłosił wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (II edycja), przebudowę i rozbudowę dróg między miejscowościami: Żebry-Okurowo-Brzózki (nr 1882B) oraz rozbudowę na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański. 
  • złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji na terenach gmin popegeerowskich. Wytypował  modernizację dróg: Grabowo-Przyborowo-Andrychy (nr 1869B), Milewo-Lachowo-Gromadzyn (nr 1869B) oraz Wincenta-Górskie-Lachowo (nr 1879B).
  • wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej na cztery drogi. Droga między miejscowościami Wincenta-Kozioł-Ptaki (nr 1884B), Lachowo Danowo-Filipki Wielkie-Filipki Małe (nr 1878B), Świdry-Grabowo-Wiszowate-Rydzewo Świątki-Tyszki Łabno do drogi 647 odcinek od Grabowa do m. Świdry, Turośl-Krusza-Charubin (nr 1888B). Na wykonanie tego zadania Zarząd przeznaczył 600 tys. złotych.