Ponad dziesięć milionów złotych na walkę z bezrobociem. Takimi funduszami dysponuje w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i projektów unijnych.

 

Jak mówi dyrektor PUP w Kolnie, Dorota Konopka, osoby bezrobotne i pracodawcy będą mogli skorzystać z wielu form pomocy.

 

“Przygotowaliśmy takie wsparcie jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia dla osób bezrobotnych, bony na zasiedlenie, refundacje wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne i program specjalny.” - mówi Dorota Konopka 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2022 roku z Funduszu Pracy ma do dyspozycji 6 782 343 zł. To prawie trzy miliony więcej niż w ubiegłym roku.

 

Dodatkowo, w ramach środków unijnych (POWER, RPO), Urząd otrzymał 3 736 478 zł. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER będą przeznaczone na zaktywizowanie 154 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Natomiast w projekcie RPO wsparciem zostaną objęte 164 osoby bezrobotne. Ale  pomoc ta będzie skierowana do osób długotrwale bezrobotnych w wieku ponad 50 lat.

 

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Urząd otrzymał  180 000 zł. Są to pieniądze przeznaczone dla pracodawców na pokrycie kosztów szkoleń pracowników, którzy chcą podnosić lub zmienić swoje kwalifikacje.

 

Na pomoc mogą też liczyć mikro i mali przedsiębiorcy z kilku branż. Wsparcie dla tych firm jest przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej. Będzie przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i skierowane jest do branż oznaczonych kodem PKD 56.30 Z, 93.29A, 93.29 Z.


“Wsparcie jakie firmom i osobom bezrobotnym oferuje Powiatowy Urząd Pracy jest bardzo istotne. Zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma problemami i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. A w związku z tym, często trudniej jest znaleźć miejsce pracy osobie bezrobotnej. Mam nadzieję, że różne formy dofinansowania, które proponuje Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ułatwią tworzenie miejsc pracy.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.