INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

         Od dnia 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO.

         Kryzys psychiczny to stan, do którego dochodzi, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem bywa najczęściej nagłe, niespodziewane  wydarzenie np. śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata związku, utrata pracy, ale także życie w ciągłym , nieustającym stresie. Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, jak i zagrażać życiu. W takiej sytuacji nie należy czekać i sięgnąć po specjalistyczną pomoc.

 

Załączniki:

ulotka 1 [PDF 203kB]

ulotka 2 [PDF 203kB]