Przedstawiciel Powiatu Kolneńskiego, Starosta Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk razem z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kolnie upamiętnili 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przed pomnikiem „Solidarności” złożyli kwiaty i znicze. Podkreślili w ten sposób znaczenie wydarzeń, które miały miejsce 13 grudnia 1981 roku.

 

Władze komunistyczne 13 grudnia 1981 roku ogłosiły wprowadzenie stanu wojennego. Przekonywały społeczeństwo, że powodem jego wprowadzenia była pogarszająca się sytuacja gospodarcza i zagrożenie bezpieczeństwa państwa, jednak prawdziwym celem było powstrzymanie tworzenia się demokracji.

 

Od pierwszych chwil stanu wojennego rozpoczęły się represje wobec społeczeństwa. Zatrzymywano działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji. W specjalnych ośrodkach pilnowanych przez żołnierzy i milicję umieszczono ponad 10 tys. osób. Wprowadzono godzinę policyjną od 22:00 do 6:00, zakazano organizowania jakichkolwiek strajków i manifestacji, zmilitaryzowano zakłady pracy, zablokowano połączenia telefoniczne.

 

W upamiętnieniu 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wzięli udział: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyna Dobrołowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty Sławomir Zalewski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Eugeniusz Gromadzki, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Zdzisław Śliwecki, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Monika Waszkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztof Sobiewski.