Prawie 62 miliony złotych trafią do samorządów z terenu Powiatu Kolneńskiego w ramach rządowego programu Polski Ład. Za te pieniądze gminy między innymi zmodernizują drogi czy sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Miasto Kolno pieniądze z programu wykorzysta na modernizację Stadionu Miejskiego.

 

“Samorządy Powiatu Kolneńskiego otrzymały łącznie  prawie 62 miliony złotych. W większości są to inwestycje drogowe. To dobra wiadomość dla samorządów Powiatu Kolneńskiego, dlatego że tych inwestycji możemy zrobić dużo, dużo wcześniej i nie przekładać ich na następne lata.

Sam Powiat dostał dofinansowanie w kwocie 15 milionów złotych. Te pieniądze wykorzystamy na przebudowę drogi powiatowej w Jurcu i na modernizację Przychodni Zdrowia w Kolnie, przy ulicy Milewskiego. Pozostała kwota będzie przeznaczona na budowę lądowiska przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie. I przy tak dużym otrzymaniu dotacji nie musimy dokładać dużo swoich środków.” - mówił podczas konferencji prasowej na Stadionie Miejskim w Kolnie Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.


Bardzo duża kwota trafi do gminy Stawiski, mówi jej burmistrz, Agnieszka Rutkowska.

 

“Gmina Stawiski otrzymała z Polskiego Ładu 10 milionów złotych. Ale muszę podkreślić, że drugie 10 milionów złotych dostał Powiat Kolneński na drogę powiatową na terenie gminy Stawiski. I, że tak powiem, na teren gminy wpłynie ponad 20 milionów. To wszystko jest na drogi. Dzięki temu przebudujemy, rozbudowujemy i wyremontujemy drogi do 10 naszych miejscowości.”

 

W Powiecie Kolneńskim w ramach programu Polski Ład zrealizowanych będzie kilkanaście inwestycji: 

 

  • Gmina Grabowo

- Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabowo - 9 500 000,00 zł,

  • Gmina Kolno

- Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno - 8 075 000,00 zł,

  • Gmina Mały Płock

- Przebudowa mostu na rzece Skroda w ciągu drogi o numerze geodezyjnym 1158 w obrębie wsi Kąty - 1 010 000,00 zł,

  • Gmina Stawiski 

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski - 10 000 000,00 zł,

  • Gmina Turośl 

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl - 7 396 487,00 zł,

  • Miasto Kolno 

- Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną - 10 800 000,00 zł,

  • Powiat Kolneński 

-  Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - 1 151 280,00 zł 

 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski -Jurzec Włościański - 10 336 000,00 zł 

- Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych - 3 574 652,00 zł