To nagrody za zaangażowanie w dotychczasową pracę i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Starosta Kolneński, Tadeusz Klama wyróżnił specjalnymi nagrodami dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie, Zdzisława Śliweckiego i nauczycielkę chemii w tej szkole, Dorotę Góralczyk.

 

Nagrody wręczył Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

 

“Chciałbym z przyjemnością wręczyć nagrody dla osób wyróżnionych przez Starostę Kolneńskiego.

Pan dyrektor, Zdzisław Śliwecki, otrzyma nagrodę w uznaniu za zaangażowanie i wkład pracy w realizowaniu zadań kierowanej przez niego placówki. Pani Dorota Góralczyk otrzyma nagrodę za zaangażowanie i wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami ich aktywizację i przygotowania do wielu konkursów.”

 

Nagroda, którą otrzymałem, to wyróżnienie dla całej szkoły, mówił dyrektor, Zdzisław Śliwecki.

 

“Otrzymałem od Pana Starosty nagrodę za pracę, organizację. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale też nadmienić, że jest to nagroda dla wszystkich pracowników naszej szkoły: nauczycieli i pracowników obsług. To dzięki nim ta szkoła funkcjonuje i może się rozwijać.”

 

“Po raz pierwszy w mojej karierze otrzymuje nagrodę Starosty. Jestem bardzo usatysfakcjonowana. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Takie podsumowanie pracy zawodowej, gdyż nie ukrywam, że jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem.  Jeżeli chodzi o uczniów, to myślę, że ta nagroda pozwoli mi z jeszcze większym zapałem wdrażać moje innowacje pedagogiczne. Jestem człowiekiem poszukującym, konkursy olimpiady, to wszystko przed nami. I pomimo tego, że pracuję naprawdę długo, nigdy nie myślę o sobie jako nauczycielu wypalonym zawodowo.” - dodaje Dorota Góralczyk.

 

Podczas uroczystości Wicestarosta, Karol Pieloszczyk złożył także życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

“Pragnę wyrazić dzisiaj swoje uznanie dla Waszej pracy oraz słowa wdzięczności za trud dydaktyczny i wychowawczy. Niech Wasza praca z młodzieżą jest źródłem satysfakcji i spełnienia. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku będą radosne i spokojne. Proszę Was o cierpliwość, empatię i zrozumienie. Dla wielu uczniów jesteście wzorem do naśladowania.”