Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim p racownikom oświaty dużo zdrowia. Niech praca sprawia Wam radość i satysfakcję.