Od kilkudziesięciu lat pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym w codziennym życiu. Członkowie Polskiego Związku Niewidomych starają się umożliwić swoim członkom i podopiecznym sprawne funkcjonowanie. 

 

Dzisiaj, z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, członkowie terenowego koła PZN w Kolnie świętują 70. rocznicę powstania Związku. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu spotkały się osoby, którym bliskie są problemy osób niewidomych i niedowidzących.

 

W Kole jest 31 osób - mówi jego szefowa, Celina Laskowska.

“To są ludzie niewidomi, którzy potrzebują pomocy. Renty mają małe i jest ciężko. Ale możemy też liczyć na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Można się do nich zgłosić.  Pomagają zrobić wjazd jeżeli osoba porusza się na wózku, okulary, zlikwidować jakieś przeszkody w domu, jak podłogi są śliskie, tak żeby progów nie było.” 

 

W czasie spotkania wyróżniono osoby, które wspierają Związek. Okolicznościowe odznaki dostali m.in. Starosta Kolneński Tadeusz Klama.

“Wszystkim Członkom Kolneńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych dziękuję za aktywność i zaangażowanie w poprawę jakości życia osób z dysfunkcją wzroku.

 Dzięki Państwu, Niewidomi i Niedowidzący, mają możliwość uczestniczenia w życiu społecznym oraz kulturalnym, a także zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Mają możliwość normalnego funkcjonowania. Pomagacie pokonywać bariery, których my nie potrafimy sobie wyobrazić. 

 Dlatego życzę wszystkim Państwu zdrowia, siły, nieprzemijającego optymizmu oraz wszelkiej pomyślności.” – powiedział podczas uroczystości Starosta Kolneński.

 

 Międzynarodowy Dzień Białej Laski pierwszy raz obchodzono w 1970 roku. Ustanowiono go podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych.

 

Biała laska to symbol osób niewidomych i niedowidzących. Ułatwia osobom z dysfunkcją wzroku sprawne funkcjonowanie i umożliwia wykonywanie wielu codziennych czynności, takich jak przemieszczanie się, czy podróżowanie komunikacją miejską.

 

Od Prezydium Podlaskiego Zarządu PZN wyróżnienie okolicznościową odznaką „Przyjaciel niewidomych” otrzymali:

- Starosta Kolneński Tadeusz Klama

- Dyrektor KOKiS Alicja Szymańska

- Burmistrz Miasta Stawiski Agnieszka Rutkowska

- Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie

 

 

Od Zarządu Głównego PZN wyróżnienie otrzymali:

- brązową odznaką honorową PZN:

- Przewodnicząca PZN w Kolnie Celina Laskowska
- Jan Barszczewski
- Kazimierz Pupek

- złotą odznakę honorową PZN otrzymał Bronisław Kiełczewski