Złożeniem zniczy pod pomnikiem uczczono 74. rocznicę urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984), kapelana Solidarności, który zginął zamordowany przez SB.

Starostwo Powiatowe w Kolnie pamięć uczcili Starosta Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz ...........................