Na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się największe targi rolnicze w północno-wschodniej Polsce. Wystawcy krajowi i zagraniczni zaprezentowali ponad 700 zwierząt hodowlanych. Rolnicy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w rolnictwie.

 

Wystawcy starannie przygotowali swoje zwierzęta, aby jak najbardziej okazale prezentowały się na ringu wystawowym. Prym wiodły krowy i jałówki ras mlecznych, co związane jest z dominującą gałęzią rolnictwa w naszym regionie jakim jest mleczarstwo.

 

Trud hodowców, przygotowania zwierząt do wystawy, został doceniony przez komisje konkursowe, które wyłoniły superczempiony, czempiony oraz wiceczempiony.

 

Powiat Kolneński reprezentowali: Michał Góralczyk, Adam Pietruszyński, Zbigniew Skrodzki, Marcin Świda, Grzegorz Wiszowaty.

 

Dla Powiatu Kolneńskiego zdobyto superchempiony i czempiony w kategoriach bydła mlecznego i koni. Superczempiony zdobyli Adam Pietruszyński w kategorii jałowice starsze, jałowica ELWIRA i Wiszotwaty Grzegorz  w kategorii ogiery, ogier ILICZ. Chempiona zdobył Zbigniew Skrodzki w kategorii krowy, krowa WIERA.