Zespół Szkół Technicznych w Kolnie przygotował nowoczesne warunki kształcenia dla swoich uczniów. Na przestrzeni trzech lat zakończył realizację projektu „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”. W związku z tym przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń Szkolnych Pracowni Szkolenia Praktycznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Wyremontowane pomieszczenia wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne wykorzystywane do kształcenia i egzaminowania uczniów w zawodach: technik mechanik, technik rolnik, operator obrabiarek skrawających i rolnik.
 
 
O znaczeniu przeprowadzonej inwestycji wypowiedział się Starosta Kolneński Tadeusz Klama:
 
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie może zaoferować swoim uczniom nowoczesne warunki do nauki w zawodzie. Wyremontowane budynki, nowe maszyny szkoleniowe, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, przeszkolona kadra nauczycieli, to wszystko tworzy środowisko do nauki w którym uczniowie będą chętniej kształcili swoje umiejętności. W ten sposób wspieramy pracodawców oraz przyszłych pracowników oferujących wysokie kwalifikacje.
 
Zainwestowane w szkołę pieniądze będą służyły przez wiele lat nam mieszkańcom Powiatu Kolneńskiego oraz umożliwią młodzieży odnalezienie się na rynku pracy z poczuciem wartości swojej wiedzy – powiedział Starosta Kolneński.
 
 
Prace te wykonano realizując projekt nr WND – RPPD. 08.02.01-20-0035/18 pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”.
Ogólna wartość projektu 3 804 410,45: w tym 1 014742,20 przeznaczono na remont pomieszczeń i modernizację instalacji elektrycznej, a 2 789 668,25 wykorzystano na wyposażenie w maszyny, urządzenia i narzędzia pracownie szkolenia praktycznego. Ze środków Unii Europejskiej przekazano 3 233 748,87zł, pozostała część to wkład własny Powiatu Kolneńskiego 570 661,58zł.