Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 1890B relacji od drogi nr 647 -Kolimagi-Gietki-Piasutno.

 

Prowadzone są prace korytowania polegające na wymianie gruntu z torfowego na stabilny. Korytowanie odbywa się dwóch odcinkach półkilometrowych na głębokość 2,5 metra i 1 metra.

 

Obecnie droga ma nawierzchnię żwirową. Jej stan techniczny utrudnia poruszanie się pojazdów ze względu na nierówności, zadolenia, efekt „tarki”. Użytkowana jest głównie przez maszyny rolnicze oraz samochody wysokotonażowe m.in.. mleczarki. Po zakończeniu inwestycji połączone zostaną wcześniej przebudowane odcinki, które mają już nawierzchnię bitumiczną.