Uchwała Nr 74/354/21 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego