Nowe parkingi, chodniki i droga dojazdowa - będziemy mogli łatwiej dojechać i zaparkować przy Środowiskowym Domu Samopomocy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

 

Obecnie trwają już prace wokół budynku ŚDS i PCPR. To właśnie ten teren będzie uprzątnięty i zagospodarowany. Powstaną tam parkingi, a także wydzielone będzie utwardzone miejsce na pojemniki z odpadami.  Powstanie również nowe ogrodzenie z nowymi bramami i furtkami oraz zjazd do ulicy Witosa i droga wewnętrzna od Witosa do wyjazdu. Projekt zakłada również przebudowę infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, a także wybudowanie murów oporowych zabezpieczających przed osuwaniem się ziemi.

 

Część prac została już wykonana, wszystkie mają być zakończone do końca września. Wartość inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych.