Zarząd Powiatu Kolneńskiego z absolutorium za 2020 rok. Był to najważniejszy punkt obrad Rady Powiatu Kolneńskiego. Zgodnie z przepisami głosowanie poprzedziło przedstawienie raportu o stanie Powiatu oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 
W trakcie sesji Starosta Kolneński Tadeusz Klama ocenił inwestycje realizowane w powiecie kolneńskim w 2020 roku.
To był dobry rok dla nas. W trudnych warunkach musieliśmy realizować budżet. I wszystkie zaplanowane uchwały, bądź sprawy zostały pozytywnie załatwione. Realizowaliśmy inwestycje drogowe praktycznie w każdej gminie, w ramach Funduszu Dróg Lokalnych.
Szpitalowi, w czasie pandemii, zabezpieczyliśmy środki ochrony. Wykonaliśmy też parkingi wokół niego. Dzięki temu teren przy szpitalu jest uporządkowany.
Zarząd Dróg dostał nowy sprzęt. Dzięki tej inwestycji drogi powiatowe są w lepszym stanie. Widoczne efekty pokazują, że pieniądze zostały dobrze wykorzystane.
W minionym roku dobrze wykorzystaliśmy czas i fundusze przygotowując się do tegorocznych inwestycji.
Mamy własne środki oraz zewnętrzne, jest dobra współpraca między samorządami, samorządem wojewódzkim i wojewodą - mówił Tadeusz Klama.
 
Rada Powiatu przyjęła zaprezentowane dokumenty i jednogłośnie udzieliła wotum zaufania obecnemu Zarządowi Powiatu.