Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
 
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
 
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
pielęgniarki/położnej
lekarską.
w formie telekonsultacji.
 
W ramach TPK uzyskasz:
poradę medyczną
e–receptę
e–skierowanie
e–zwolnienie.
 
Porady są udzielane w czterech językach:
polskim
angielskim
rosyjskim
ukraińskim.

Szczegóły na stronie:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/