Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 2006 r. dzień 30 maja wpisał się w kalendarz polski jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Ustanowione przez Sejm święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych i pozbawionych opieki dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy. Ma być również podziękowaniem za ich pracę, wytrwałość i dzielenie się swoją miłością.

Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób.

Codzienna bezinteresowna opieka nie jest łatwa, wymaga poświęceń, często zmagań z wieloma trudnościami.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, to dzień nie tylko Rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom.

30 maja to zatem symboliczny dzień uhonorowania wysiłku, jaki podejmują każdego dnia Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.

Dzieci zaniedbywane przez swoich biologicznych opiekunów, bite, bądź wychowywane w nieodpowiedni sposób nie mają szans na dorastanie w bezpiecznym otoczeniu. Ich rozwój jest poważnie zagrożony, w rezultacie czego bardzo często mają złe wyniki w nauce, zaburzone są ich relacje z rówieśnikami, nie ufają dorosłym.

Wsparcie przychodzi ze strony Rodziców Zastępczych – gotowych przyjąć do własnego domu obce dziecko i roztoczyć nad nim opiekę, jakiej do tej pory nie zaznało. Na barkach Rodziców Zastępczych spoczywa odpowiedzialność za zmianę postawy dziecka wobec innych ludzi, otoczenia. To oni swoim zachowaniem podejmują wyzwanie odbudowy poczucia wartości dziecka. Okazując mu cierpliwość, zapewniają dziecko, że ich uczucie jest bezwarunkowe i akceptują go takim, jakim jest. Ich zadaniem jest zmotywowanie dziecka do podjęcia pracy nad własnym rozwojem i umiejętne nagradzanie go za dokonywane postępy.

Na terenie powiatu kolneńskiego funkcjonuje aktualnie 12 rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 17 dzieci.

7 rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione z dzieckiem, wychowujące 11 dzieci, natomiast 3 rodziny zastępcze stanowią rodziny niezawodowe, w których umieszczono 6 dzieci.

Warto podkreślić, że 2 małżeństwa i 1 osoba samotna posiadają kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto 15 dzieci z terenu naszego powiatu  przebywa w rodzinach zastępczych na terenie zaprzyjaźnionych powiatów – miasto Łomża, powiat łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, grajewski  i piski.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to moment nie tylko, na złożenie podziękowań rodzicom zastępczym, ale także czas, aby głośno mówić o potrzebach tychże rodzin.

Misja rodzicielstwa zastępczego możliwa jest wyłącznie przy pełnym wsparciu ekonomicznym, infrastrukturalnym, ale także merytorycznym i psychologicznym. Bezustanna pomoc i ograniczanie barier sprawnego funkcjonowania rodzin zastępczych dają solidną podstawę do budowania atmosfery niezbędnej w procesie wychowania. Wyłącznie w ten sposób zachęcimy innych do podejmowania podobnych wyzwań rodzicielskich.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim, którzy postanowili dać dzieciom radość, spokój i szczęśliwy dom przekazujemy najwyższe uznanie. Dziękujemy za każdy uśmiech, który dzięki Waszej opiece zagościł na twarzach dzieci. Dziękujemy za wytrwałość, konsekwencję i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Życzymy siły, sukcesów oraz nieustannej satysfakcji z podejmowanych wysiłków.