Więcej pieniędzy na inwestycje i zmiany w składzie Zarządu Powiatu - to efekty XXVIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego z 27 maja 2021 roku.

 

Radni zatwierdzili zmiany w budżecie Powiatu na obecny rok. Zdecydowali min o zwiększeniu o 200 tysięcy złotych dotacji  na programy rozwijające kompetencje pracowników, które są finansowane z udziałem funduszy europejskich.

 

Radni zdecydowali także o zwiększeniu wydatków na modernizację dróg: 

  • na przebudowę drogi Kolimagi-Gietki-Piasutno (około 3,6km) – 1,7 mln zł, 
  • na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)1,4 mln zł, 
  • na rozbudowę drogi Gnatowo-Siwki (1180m) – 567,7 tys. zł.

 

W czasie sesji Radni zgodzili się również na zwiększenie kwoty, za którą będą wyremontowane drogi: 

  • Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki (650m) – 407,3 tys. zł.,
  • droga powiatowa 1901B Mały Płock (990m) – 488,2 tys. zł., 
  • droga powiatowa 1867B Grabowo – Guty Stare (1,25 km) – 597,6 tys. zł.

 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na prowadzenie inwestycji związanej z modernizacją oddziałów w Szpitalu Ogólnym w Kolnie. To kontynuacja projektu „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”. Na ten cel przeznaczono około 6,4 mln zł. z dotacji, którą samorząd Powiatu otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego z funduszy unijnych. Pozwolą one zakończyć remont i doposażyć Oddział Wewnętrzny,  wyremontować i rozbudować Oddział Psychiatryczny, wyposażyć Poradnię Onkologiczną oraz uzupełnić sprzęt w Pracowni Endoskopii. 

 

W czasie sesji Dyrektor Szpitala Powiatowego, Krystyna Dobrołowicz, mówiła o sytuacji ekonomicznej placówki. Pierwszy raz od 2012 roku Szpital osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości około 60 tys. zł. 

 

Radni przyjęli także rezygnację członka Zarządu Powiatu Kolneńskiego, Jana Lutrzykowskiego. Na jego miejsce wybrali Lecha Janusza Owczarczyka.

 

Starosta Tadeusz Klama podziękował Janowi Lutrzykowskiemu za dotychczasową współpracę:

 

„Bardzo Go cenię, jego doświadczenie i spokój. Pracujemy ze sobą niedługo, bo tylko dwa i pół roku. Ale udało nam się wprowadzić w tym czasie wiele rozsądnych projektów. Wiem, że Twoja decyzja była trudna, ale myślę, że dalej będziesz nas wspierał”. mówił podczas sesji, Tadeusz Klama.

 

Po tym, kiedy Lech Owczarczyk został członkiem Zarządu Powiatu, musiał zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Zastąpił go na tym stanowisku Zdzisław Szymański .