Podczas VIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w dniu 25 czerwca 2019r., po zapoznaniu się z pozytywną

...

– Chcemy wspomagać rozwój całego regionu, także trochę zapomnianej jego zachodniej części – mówił Marek

...

W środę, 30 stycznia br. Zarządu Województwa Podlaskiego podpisał 12 aneksów do umowy ramowej z Lokalnymi

...

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia

...

Jest zbiór aktualnych i podstawowych zasad w walce z koronawirusem.