w sprawie wsparcia w 2018r. realizacji zadań
...

Uchwała Nr 68/332/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wsparcia w 2021 r. realizacji zadań

...

Uchwała Nr 40/192/20 z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie wsparcia w 2020 r. realizacji zadań publicznych

...

Wykonano remont chodnika po prawej stronie ulicy Sportowej. Przeprowadzano go odcinkami na

...