Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy

...

 

 

Wsparcie PFRON dla osób indywidualnych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz

...

 Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi

...
...

W budynku Urzędu Miasta w Kolnie został podpisany listu intencyjny dotyczący zawiązania

...