Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach,
Korei Południowej, Iranie,

...

UWAGA! Aplikacja TYLKO dla osób objętych kwarantanną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje, iż dnia 16.12.2022.r zostało wyznaczone ognisko

...

Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich kontynuuje

...