Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa

...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa".  Moduł I to

...

Zaproszenie na debatę o przyszłości rozwoju województwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 9

...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych

...