UWAGA! Aplikacja TYLKO dla osób objętych kwarantanną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie informuje, iż dnia 16.12.2022.r zostało wyznaczone ognisko

...

Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich kontynuuje

...

Dnia 26 marca 2019r. o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11

...