Starostwo Powiatowe w Kolnie

Numery telefonów oraz emaile Starostwa Powiatowego w Kolnie

Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Kolneńskiego

Administracja publiczna w Powiecie Kolneńskim

Harmonogram pracy aptek - rok 2016/2017

Harmonogram pracy aptek - rok 2017/2018

 


Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Wykaz przystanków GDDKiA Powiat Kolneński
    Zasady korzystania z przystanków GDDKiA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Powiat Kolneński

        Uchwała Nr XVII/105/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.