Strona główna

Turystyka

Walory turystyczne powiatu kolneńskiego

        Teren powiatu charakteryzuje się zróżnicowanymi strefami krajobrazowymi, wynikającymi z bogato ukształtowanej powierzchni i walorów przyrodniczych. Od zachodu powiat przylega do Puszczy Kurpiowskiej zaś od północy do Puszczy Piskiej.
        O atrakcyjności turystycznej powiatu decyduje przede wszystkim czyste, nieskażone środowisko, bogactwo lasów, czyste wody i bogate tradycje kulturowe, z ciągle żywą gwarą kurpiowską oraz kultywowaniem sztuki ludowej.
        Przez powiat płynie rzeka Pisa - prawobrzeżny dopływ rzeki Narew. Posiada ona charakter rzeki nizinnej z licznymi, malowniczymi meandrami i starorzeczami. Główne dopływy Pisy na terenie powiatu to rzeki: Rybnica, Rudna, Wincenta i Skroda z dopływem Łabną. Rzeka Pisa płynie przez obszary rolniczo-leśne, stąd posiada bardzo wysokie walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest znanym szlakiem wodnym, łączącym Jeziora Mazurskie z rzeką Narew, wykorzystywanym do organizacji spływów kajakowych.
        Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 22 % całkowitej powierzchni powiatu. Do największych należą : Rezerwat "Ciemny Kąt" (125 ha) na terenie gminy Turośl i Rezerwat "Dzierzbia" (71 ha) na terenie gminy Stawiski. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty: "Dolina rzeki Rybnica" i "Jezioro Łacha" na terenie gminy Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć obszaru powiatu objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi. W powiecie występuje również 35 użytków ekologicznych, zajmujących 63 ha i 39 pomników przyrody. Zgodnie z utworzoną europejską siecią obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - 3514 ha z terenu Gminy Turośl i Gminy Kolno włączono w obszar "Puszcza Piska".
        Atrakcjami turystycznymi powiatu są również liczne zabytki. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zarejestrowano 65 zabytków nieruchomych z terenu powiatu kolneńskiego. Wśród nich są: kościoły, plebanie, cmentarze, zespoły dworskie, grodziska, układy urbanistyczne i dwory. Niestety stan większości tych obiektów wymaga sporych nakładów finansowych w celu nadania im cech atrakcji turystycznych. Jednym z pięknie odrestaurowanych zabytków jest dworek w Małym Płocku.
        W związku z wymienionymi walorami środowiska przyrodniczego i zasobami kultury oraz dużym ruchem komunikacyjnym powoli rozwija się także infrastruktura i informacja turystyczna. Na obecną chwilę bazę noclegową zapewnia głównie Ośrodek Kozioł w Koźle k./Kolna wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz nieliczne jeszcze gospodarstwa agroturystyczne, m. in. w Cieciorach, Popiołkach, Łasze i Koźle.


Powiat Kolneński - Gmina Turośl

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Agroturystyka w Powiecie Kolneńskim


Jadwiga Banach

ADRES: Cieciory 41, Gmina Turośl, Powiat Kolneński
KONTAKT: tel. 0 86 214 18 61
WARUNKI: 3 pokoje (6 miejsc noclegowych), wspólna łazienka, możliwość korzystania z kuchni, altanka, grilla.

OPIS: gospodarstwo położone w Puszczy Kurpiowskiej, 50 m od malowniczej rzeki Pisy, 8 km od miejscowości gminnej Turośl.

ATRAKCJE: bogaty w grzyby i jagody las, z doskonałymi trasami do przejażdżek rowerowych; żeglowna Pisa z licznymi meandrami, wprost wymarzona do spływów kajakowych (możliwość wypożyczenia kajaków - w pobliżu); żywe tradycje kurpiowskie kultywowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.
FOTOGALERIA


Celina Rydel

ADRES: Cieciory 52, Gmina Turośl, Powiat Kolneński
KONTAKT: tel. 0 86 214 18 11
WARUNKI: domek letniskowy (6 miejsc noclegowych), wraz z aneksem kuchennym, łazienką i tarasem, altanka, grill.

OPIS: gospodarstwo położone w Puszczy Kurpiowskiej, 500 m od malowniczej rzeki Pisy, 8 km od miejscowości gminnej Turośl.

ATRAKCJE: bogaty w grzyby i jagody las, z doskonałymi trasami do przejażdżek rowerowych; żeglowna Pisa z licznymi meandrami, wprost wymarzona do spływów kajakowych (możliwość wypożyczenia rowerów - na miejscu, kajaków - w pobliżu); żywe tradycje kurpiowskie kultywowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.
FOTOGALERIA


Wiesława i Michał Lutyńscy

ADRES: Popiołki 6, Gmina Turośl, Powiat Kolneński
KONTAKT: tel. 0 86 278 63 01 lub 663 728 329
WIECEJ INFORMACJI: www.popiolki.neostrada.pl

Wiesława i Stanisław Marusa

ADRES: Samule 13, Gmina Turośl, Powiat Kolneński
KONTAKT: tel. 506 722 417
WARUNKI: 5 pokoi z łazienkami (15 miejsc noclegowych), taras, altanka, możliwość wyżywienia i korzystania z kuchni

OPIS: gospodarstwo położone w pobliżu Puszczy Kurpiowskiej, 500 m od malowniczej rzeki Pisy, 6 km od miejscowości gminnej Turośl.

ATRAKCJE: bogaty w grzyby i jagody las, z doskonałymi trasami do przejażdżek rowerowych; żeglowna Pisa z licznymi meandrami, wprost wymarzona do spływów kajakowych (możliwość wypożyczenia rowerów - na miejscu, kajaków - w pobliżu); żywe tradycje kurpiowskie kultywowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.
FOTOGALERIA