Starostwo Powiatowe w Kolnie

WYBORY przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015 – 2017


 
 

Zgodnie z uchwałą nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2015 r. Starosta  Kolneński ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do dnia 30.04.15 r.  Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane i rozpatrywane.  Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór karty zgłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu. Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przesyłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. 224 (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci na członków Rady z terenu Powiatu Kolneńskiego zostaną wpisani na listę kandydatów, a następnie lista wraz z nazwą reprezentowanej organizacji zostanie udostępniona na stronie internetowej starostwa w zakładce NGO w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed  zebraniem delegatów. Wybór członków Rady reprezentujących organizacje i podmioty nastąpi na zebraniu delegatów w terminie późniejszym podanym przez Starostę Kolneńskiego oddzielnym pismem. W zebraniu delegatów może wziąć udział tylko jeden delegat reprezentowanej organizacji lub podmiotu posiadający upoważnienie. Upoważnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Delegaci biorący udział w zebraniu wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród siebie 4 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wybranym członkom Rady zostanie powierzona funkcja na lata 2015 - 2017.

Załączniki