Starostwo Powiatowe w Kolnie

Środa, 13 listopada, to dzień "narodzin" Uczniowskiego Klubu Sportowego, działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Głównym jego zadaniem jest angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności fizycznej i pozyskiwanie środków na wyposażenie pracowni sportowych w niezbędny sprzęt.
Chcemy też organizować szereg imprez dla młodzieży. Przykładem są Międzyszkolne Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które corocznie goszczą zawodniczki i zawodników z kilkunastu szkół z północno-wschodniej Polski.

 

 Już dziś działają lub wkrótce zaczną działać następujące sekcje sportowe:
- kulturystyka i fitness
- futsal dziewcząt
- tenis stołowy
- piłka siatkowa chłopców
- pływacka

DOŁĄCZ DO NAS!

Na listę Członków UKS Spartan mogą wpisywać się uczniowie nie tylko naszej szkoły. Im nas więcej, tym szybciej zaczną działać pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każda osoba otrzyma oświadczenie, które przedstawią swoim rodzicom. Należy wnieść opłatę członkowską. Kwota ta w całości przeznaczona będzie na cele statutowe, czyli zakup sprzętu sportowego, nagród, organizację sekcji, itd.

Członkami klubu mogą zostać też osoby, które zakończyły już swoją edukację, a więc nauczyciele, rodzice, itd., które swój "grosz" przeznaczą na rozwój fizyczny młodzieży. Już dziś na liście widnieją nazwiska niektórych nauczycieli z naszej szkoły, jak również pracowników innych kolneńskich instytucji.

Jeszcze raz zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Tyle wstępu, tymczasem kilka historycznych nawiązań dotyczących nazwy naszego klubu.

"Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek p.n.e. Spartanie samych siebie nazywali "homoioi" – równi, jednakowi. Od siódmego roku życia spartańskich chłopców poddawano rygorystycznym ćwiczeniom fizycznym i wojskowym (agoge), które miały z nich uczynić wybornych wojowników (hoplitów). Spartanie nie mieszkali w swych posiadłościach ziemskich, lecz wiedli wspólnotowe życie w mieście Sparta, gdzie toczyło się życie polityczne oraz wojskowe. Istotnym elementem życia Spartiaty były wspólne posiłki – "syssitia".
Państwem spartańskim zachwycała się oligarchia ateńska oraz filozofowie z Platonem na czele. Zachwycała ich prostota życia, jasność prawa oraz wysokie morale społeczeństwa mające swój wyraz w poświęceniu się całkowicie ideałowi wielkości Sparty.
W okresie 720-576 p.n.e. na 81 znanych zwycięzców olimpijskich 46 było Spartanami. W rozstrzygającym lekkoatletyczne zawody biegu na odległość stadionu, na 36 zwycięzców 21 było Spartanami. Świadczy to jednoznacznie o ich wielkiej sprawności, intensywnych treningach i o dobrych trenerach.
Spartańskie wychowanie było podziwiane już w starożytności. Odwoływał się do niego Platon w swym dziele Państwo. Podziwiano cnoty, posłuszeństwo i gotowość poświęceń w obronie ojczyzny. Rzymianie również podziwiali model wychowania spartańskiego." (źródło: Wikipedia")

ZDJĘCIA


Paweł Rożniatowski
prezes UKS Spartan

UKS SPARTAN
510-743-862